DrPhamESL

Nơi cung cấp các dịch vụ Tiếng anh linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Chữa đề thi

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ

Lựa chọn 1: Học sinh gửi đề cho Dr. Pham. Sau đó học sinh tự làm đề và Dr. Pham nghiên cứu đề. Ở mỗi buổi gặp mặt trực tuyến, Dr. Pham sẽ kiểm tra bài làm của học sinh và giải đáp chi tiết đáp án của tất cả các câu hỏi.

Lựa chọn 2: Học sinh tự giải đề và sau một số lượng đề làm nhất định sẽ hẹn gặp Dr. Pham trực tuyến để được giải đáp những câu không làm được hoặc không hiểu đáp án (Tương tự như trên học sinh phải gửi đề cho Dr. Pham trước buổi gặp trực tuyến). Số lượng buổi học với cả hai lựa chọn trên là không giới hạn. Học sinh có thể đăng kí học một, hai hoặc nhiều buổi tuỳ theo nhu cầu.

Học phí
Dựa trên độ dài và độ phức tạp của đề học sinh gửi Dr. Pham sẽ đưa ra ước lượng về thời gian làm việc trực tuyến và kinh phí (300K/1h). Sau khi học sinh gửi tiền vào tài khoản, Dr. Pham sẽ tiến hành lên lịch cho buổi chữa đề trực tuyến.

Sửa bài luận

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Học sinh gửi cho Dr. Pham bài luận mình viết. Sau khi xem và sửa bài viết, Dr. Pham sẽ hẹn gặp học sinh trực tuyến để chữa và phân tích. Học sinh có thể lựa chọn học một, hai hay nhiều buổi tuỳ ý.
Học phí
Sau khi xem bài viết học sinh gửi, Dr. Pham sẽ đưa ra ước lượng về thời gian làm việc trực tuyến và kinh phí (300K/1h). Sau khi học sinh gửi tiền vào tài khoản, Dr. Pham sẽ tiến hành lên lịch cho buổi sửa bài luận trực tuyến.

Luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ

Lựa chọn 1: Học sinh chat với Dr. Pham để thảo luận chi tiết mong muốn nhu cầu cải thiện phát âm nói chung. Dr. Pham đưa ra các hình thức đánh giá phát âm của học sinh và lên kế hoạch chi tiết giúp học sinh cải thiện phát âm. Học sinh và Dr. Pham cùng lên lịch trình cho các buổi học phát âm trực tuyến. Học sinh có thể lựa chọn độ dài ngắn của khoá luyện tuỳ theo lịch làm việc học tập cá nhân.

Lựa chọn 2: Học sinh có thể hẹn gặp Dr. Pham trực tuyến một, hai, hay nhiều buổi tuỳ ý để nhờ giúp đỡ một vấn đề phát âm cụ thể nào đó.

Học phí
Trong kế hoạch chi tiết giúp học sinh cải thiện phát âm Dr. Pham sẽ đưa kèm thông tin về phí của các buổi gặp mặt trực tuyến (300K/buổi/1h). Học sinh có lựa chọn thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học), hoặc ⅓ số buổi học, hoặc ½ số buổi học, hoặc tất cả các buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước khi các buổi học bắt đầu)

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Học sinh muốn tìm người để luyện nói và cho phản hồi về khả năng nói cũng như sửa từ vựng ngữ pháp cho học sinh trong quá trình nói. Học sinh có thể chủ động đưa ra các chủ đề nói và hình thức nói/hội thoại hoặc có thể yêu cầu Dr. Pham đưa ra chủ đề và hình thức nói/hội thoại. Học sinh có thể lựa chọn học một, hai hay nhiều buổi tuỳ ý.
Học phí
Dr. Pham sẽ đưa ra ước tính chi phí cho mỗi buổi gặp trực tuyến để luyện nói (300K/1 buổi/1h). Học sinh có lựa chọn thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học), hoặc ⅓ số buổi học, hoặc ½ số buổi học, hoặc tất cả các buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước khi các buổi học bắt đầu)

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Học sinh chat với Dr. Pham để thảo luận nhu cầu cải thiện kĩ năng nghe. Dr. Pham lên kế hoạch chi tiết và báo với học sinh. Học sinh có thể lựa chọn độ dài ngắn của khoá luyện tuỳ theo lịch làm việc học tập cá nhân.
Học phí
Dr. Pham sẽ đưa ra ước tính chi phí cho mỗi buổi gặp trực tuyến để luyện nghe (300K/1 buổi/1h). Học sinh có lựa chọn thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học), hoặc ⅓ số buổi học, hoặc ½ số buổi học, hoặc tất cả các buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước khi các buổi học bắt đầu)

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Học sinh chat với Dr. Pham để thảo luận nhu cầu cải thiện kĩ năng đọc. Dr. Pham lên kế hoạch chi tiết và báo với học sinh. Học sinh có thể lựa chọn độ dài ngắn của khoá luyện tuỳ theo lịch làm việc học tập cá nhân.
Học phí
Dr. Pham sẽ đưa ra ước tính chi phí cho mỗi buổi gặp trực tuyến để luyện đọc (300K/1 buổi/1h). Học sinh có lựa chọn thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học), hoặc ⅓ số buổi học, hoặc ½ số buổi học, hoặc tất cả các buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước khi các buổi học bắt đầu)

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Học sinh chat với Dr. Pham để thảo luận nhu cầu cải thiện kĩ năng viết. Dr. Pham lên kế hoạch chi tiết và báo với học sinh. Học sinh có thể lựa chọn độ dài ngắn của khoá luyện tuỳ theo lịch làm việc học tập cá nhân.
Học phí
Dr. Pham sẽ đưa ra ước tính chi phí cho mỗi buổi gặp trực tuyến để luyện viết (300K/1 buổi/1h). Học sinh có lựa chọn thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học), hoặc ⅓ số buổi học, hoặc ½ số buổi học, hoặc tất cả các buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước khi các buổi học bắt đầu)

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ

Lựa chọn 1: Học sinh đã biết những câu hỏi có thể sẽ gặp phải trong quá trình phỏng vấn và chỉ cần người giúp hỏi các câu hỏi đó đồng thời sửa phần trình bày của học sinh. Học sinh gửi câu hỏi cho Dr. Pham và lên lịch gặp trực tuyến để luyện.

Lựa chọn 2: Học sinh cần Dr. Pham giúp lên danh sách câu hỏi có thể gặp phải. Sau đó học sinh tự chuẩn bị trước hoặc suy nghĩ trước về câu trả lời và hẹn gặp Dr. Pham trực tuyến để Dr. Pham hỏi và sửa phần trình bày cho học sinh. Số lượng buổi gặp mặt là do học sinh tuỳ chọn theo nhu cầu.

Học phí
Dr. Pham sẽ đưa ra ước tính chi phí cho mỗi buổi gặp trực tuyến để luyện vấn (300K/1 buổi/1h). Học sinh thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học)

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Học sinh sắp phải thuyết trình bằng tiếng Anh (trên lớp, ở công ty, trước một hội đồng khoa học hay hội đồng tuyển dụng, xét cấp học bổng, etc.). Học sinh muốn tìm người để giúp chuẩn bị bài thuyết trình, xem phần trình bày, sửa từ vựng, ngữ pháp, cách diễn đạt, cách sử dụng body language, kĩ năng thuyết trình cho học sinh. Học sinh chat với Dr. Pham để thảo luận chi tiết và lên kế hoạch cho buổi gặp trực tuyến. Số lượng buổi gặp mặt là tuỳ theo tính chất của bài thuyết trình
Học phí
Dr. Pham sẽ đưa ra ước tính chi phí cho mỗi buổi gặp trực tuyến để luyện vấn (300K/1 buổi/1h). Học sinh thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học)

Dạy giao tiếp, ngữ pháp

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Học sinh có nhu cầu cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Học sinh chat với Dr. Pham để thảo luận chi tiết mong muốn và nhu cầu học giao tiếp. Dr. Pham lên kế hoạch chi tiết và báo với học sinh. Sau khi Dr. Pham và học sinh thống nhất về phương pháp và chương trình học, hai bên sẽ lên lịch cho các buổi gặp trực tuyến.
Học phí
Dr. Pham sẽ đưa ra ước tính chi phí cho mỗi buổi gặp trực tuyến(300K/1 buổi/1h). Học sinh có lựa chọn thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học), hoặc ⅓ số buổi học, hoặc ½ số buổi học, hoặc tất cả các buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước khi các buổi học bắt đầu)

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Học sinh có nhu cầu cải thiện ngữ pháp tiếng Anh. Học sinh chat với Dr. Pham để thảo luận chi tiết mong muốn và nhu cầu học ngữ pháp. Dr. Pham lên kế hoạch chi tiết và báo với học sinh. Sau khi Dr. Pham và học sinh thống nhất về phương pháp và chương trình học, hai bên sẽ lên lịch cho các buổi gặp trực tuyến.
Học phí
Dr. Pham sẽ đưa ra ước tính chi phí cho mỗi buổi gặp trực tuyến(300K/1 buổi/1h). Học sinh có lựa chọn thanh toán cho từng buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước mỗi buổi học), hoặc ⅓ số buổi học, hoặc ½ số buổi học, hoặc tất cả các buổi học (chuyển tiền vào tài khoản trước khi các buổi học bắt đầu)

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Lớp giao tiếp tiếng Anh học theo nhóm có 3 trình độ: 1 (bắt đầu), 2 (trung cấp), và 3 (cao cấp) với mỗi nhóm tối thiểu là 4 học sinh và tối đa là 8 học sinh. Mỗi buổi học có thời lượng 60 phút và bao gồm 10 buổi.
Học phí
Từ 1,25 triệu/khoá đến 2,5 triệu/khoá (phụ thuộc vào tổng học sinh) trên tổng 10 buổi học. Học sinh chuyển tiền vào tài khoản trước khi khoá học bắt đầu.

Tư vấn

Hình thức học
Trực tuyến trực tiếp
Mô tả dịch vụ
Hẹn gặp Dr. Pham trực tuyến để tư vấn về bất kì vấn đề gì liên quan đến tiếng Anh và học tiếng Anh chẳng hạn như: lên kế hoạch ôn thi chứng chỉ TOEFL, IELTS, etc; kế hoặc tự luyện nghe, nói, đọc viết, phát âm, etc; kế hoạch nâng cao khả năng tiếng Anh phù hợp với trình độ và điều kiện cá nhân; chọn trường hoặc chương trình học tiếng Anh phù hợp cho bản thân hoặc con em, người thân; phương pháp học tiếng Anh nói chung; phương pháp học từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, phát âm, đọc, viết; tài liệu học tiếng Anh, etc.
Học phí
Các buổi gặp mặt trực tuyến sẽ được tính tiền theo 15 phút một (100K/15’). Học sinh chuyển tiền vào tài khoản trước khi gặp mặt trực tuyến.

Bản tin dịch vụ

Nếu bạn muốn nhận được bản tin dịch vụ Tiếng anh từ Dr. Pham, vui lòng đăng ký email dưới đây.