Dr. Pham

Dr. Phuong Pham

Ph.D. in Language, Literacy, and Culture

Dr. Pham có bằng cử nhân sư phạm ngoại ngữ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, bằng thạc sĩ về ngôn ngữ học ứng dụng (bằng được lấy tại Đại học sư phạm ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội), và bằng tiến sỹ về giáo dục chuyên ngành Language, Literacy, and Culture (lấy tại đại học Nebraska - Hoa Kỳ). Cô có tám năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở bậc đại học của Việt Nam (Đại học sư phạm ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học FPT) và hai năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ Cleverlearn Hà Nội. Ngoài ra cô còn có chứng chỉ xây dựng và giảng dạy khoá học ngôn ngữ online do tổ chức TESOL International cấp. Cô hiện là thành viên của tổ chức ACTFL (The American Council on the Teaching of Foreign Languages) và tổ chức TESOL International Association.

Phương pháp giảng dạy của Dr. Pham được dựa trên nghiên cứu về SLA (tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai). Cụ thể, Dr. Pham nhấn mạnh việc cho người học tiếp xúc với ngôn ngữ thông qua đọc và nghe, đề cao tương tác giữa học sinh và giáo viên, đồng thời lấy việc phát triển khả năng giao tiếp của học làm trọng tâm.

Khi không giảng dạy và nghiên cứu, Dr. Pham thích đọc sách, nấu ăn, và dành thời gian bên gia đình của mình. Cô hiện sống cùng chồng và 3 con tại Nebraska, Hoa Kỳ.