Tài liệu

Tài liệu học Tiếng anh chọn lọc do Dr. Pham tổng hợp và biên soạn.

Nguồn tài liệu học Tiếng anh hiện nay vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, để lựa chọn được nguồn tài liệu học có chất lượng cao không hề đơn giản. Hiểu được điều đó, Dr. Pham đã tổng hợp và biên soạn một danh sách các nguồn tài liệu học Tiếng anh rất tin cậy cũng như phù hợp với đặc điểm và điều kiện của người học Việt Nam.

Bạn cần Đăng nhập vào DrPhamESL để xem danh sách tài liệu. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký.