Từ vựng

Từ vựng Tiếng anh chọn lọc theo chủ đề do Dr. Pham tổng hợp và biên soạn.

Từ vựng tiếng Anh về các loài côn trùng 28 từ vựng

ant bedbug bee beetle bumblebee butterfly caterpillar centipede cicada cockroach cricket dragonfly dung beetle dung fly earwig firefly flea fruit fly grasshopper grub honeybee ladybug larva maggot mantis mosquito moth termite